Ungdomsboliger i København

» Få tag over studielivet

Vi har omkring 150 ungdomsboliger, fordelt på 1 og 2 rums boliger.

Ungdomsboliger hovedsageligt beliggende i København

Vi har omkring 150 ungdomsboliger, fordelt på 1 og 2 rums boliger. Hovedparten af disse ungdomsboliger er beliggende i København, VIBO har dog også ungdomsboliger i Nordsjælland. 

For at være berettiget til at få tilbudt en ungdomsbolig, forudsætter dette, at du er optaget eller skal påbegynde en anerkendt uddannelse, som er SU-berettiget, eller at du er omfattet af en uddannelsesaftale/lærlingekontrakt. Der kan også være mulighed for en ungdomsbolig eller en studiebolig, hvis der er tale om en EGU eller STU. 

Vi tager hensyn til ansøgere, som er studieaktive og som opfylder et særligt socialt kriterie. Man har skal have min. 100 km eller mere (hver vej) fra sin bopæl til uddannelsesstedet, at man har et fysisk handicappet, eller at man har et særlig akut boligbehov. 

Hvis du vil skrive dig op til ungdomsbolig — klik her!

Når du har boet i din ungdomsbolig i 2 år, har du oprykningsret til familieboliger. Det betyder, at det er lettere for dig at få en familiebolig i VIBO. Se mere om familieboligerne, og om de muligheder der er for at søge en familiebolig på — klik her!

Der kommer flere ungdomsboliger!

Københavns Kommune og boligorganisationerne i kommunen er gået sammen om at ommærke ca. 650 ældreboliger til ungdomsboliger. 

Aftalen indebærer, at 115 ældreboliger med et bruttoareal på mellem 50 og 65 m2 ommærkes til ungdomsboliger i afd. 820 Fogedgården på Nørrebro, i perioden fra den 1. januar 2016 - 31. december 2025. Ældreboliger, som ommærkes til ungdomsboliger, vil modtage ommærkningsbidrag. 

Læs mere om afdelingen afd. 820 Fogedgården – klik her! 

Afd. 115 – Landskronagade – Østerbro

11 stk. supplementsrum har fået eget køkken, og vil ved fraflytning blive ommærket til ungdomsboliger. 

Læs mere om afd. 115, Landskronagade — klik her!

Find roen i en ældrebolig

Vi giver studerende lov til at flytte ind i udvalgte ældreboliger. Ungdomsboliger og studieboliger er en stor mangelvare i København. 

Hvis du som studerende ønsker at blive skrevet op til en ældrebolig, skal du kontakte vores udlejningsafdeling. 

Klik her!, hvor du kan læse mere om ældreboliger, som udlejes til studerende i VIBO og andre boligorganisationer.