Tak for en god bestyrelseskonference

Først og fremmest vil bestyrelsen og jeg gerne takke alle, der deltog på konferencen i weekenden. Det var dejligt igen at kunne møde jer til både lærerige og uformelle snakke, god mad samt inspiration og viden fra de forskellige oplæg.

Engagementet var højt, og det var positivt, I bød ind med spørgsmål, undren og overvejelser i løbet af oplæggene.

Og så var det bare dejligt at se, at alle lod til at hygge sig undervejs.

Der var masser af gode input og ideer – både til administrationen og til bestyrelsen.

Ny bestyrelse
Siden det seneste nyhedsbrev har bestyrelsen jo ændret sammensætning, og vi er i den nye bestyrelse kommet rigtig godt i gang med arbejdet – både med at få målsætningsprogrammet ud at leve og med at lægge planer for VIBO og vores fremtidige indsatser.

Vi har blandt andet et mål om at komme rundt og besøge alle afdelingerne i VIBO. Det sker selvfølgelig ikke i løbet af en måned eller to, men det er noget af det, vi arbejder på at få en god plan for.

Gode ideer og input modtages med kyshånd
Ligesom I var gode til at bringe ideer på banen på konferencen, vil vi gerne opfordre jer til at henvende jer til bestyrelsen, hvis I har gode ideer eller input.

I er altid velkomne til at skrive til os på formand@vibo.dk.

På vegne af hele bestyrelsen ønsker jeg jer alle et godt efterår.

Med venlig hilsen
Birgitte Langballe