» Du flytter ind? Hvad gør du?

 

Det skal være nemt og praktisk

Når du flytter ind hos VIBO, skal det være nemt og godt, og vi har derfor samlet nogle vigtige praktiske oplysninger til dig:

 1. Husleje: Husleje skal betales senest den første hverdag i hver måned, og det er dit ansvar, at den bliver betalt til tiden. Du kan betale via betalingskort eller girokort.
  Betaler du ikke til tiden, vil du modtage en rykker. Fra du modtager rykkeren, har du 14 dage til at betale, inden vi sender din sag til advokat.

 2. Betalingsservice: Du modtager dit første girokort til huslejebetaling sammen med din lejekontrakt.
  Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen af husleje til Betalingsservice, så din husleje automatisk bliver trukket fra din bankkonto. Tilmeldingen til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit girokort.
  Har du ikke modtaget dit girokort, skal du skrive en mail til husleje@vibo.dk. Husk at oplyse dit lejemålsnummer, navn og adresse. Du kan finde dit lejemålsnummer på din lejekontrakt eller under dine personlige oplysninger på www.vibo.dk - Min side.

 3. Boligstøtte til din husleje?Du kan gå ind på Udbetaling Danmarks hjemmeside på www.udbetalingdanmark.dk og ansøge derfra. Hvis du kan få boligstøtte, vil denne blive udbetalt til boligorganisationen, og din husleje vil blive reduceret med et tilsvarende beløb.

 4. Forsikring: Det er altid en god ide at tegne en indboforsikring. VIBO dækker skader på bygningen, men ikke skader på indbo – heller ikke, hvis det er forårsaget af ejendommen.

 5. Internet/kabel-TV: I de fleste afdelinger er der indgået aftale med YouSee om levering af antennesignal. Den afdeling, du flytter ind i, kan dog have valgt en anden leverandør, hvilket vil fremgå af dit indflytningsmateriale.

 6. Husdyr: De fleste afdelinger tillader husdyr, men du skal altid søge om husdyrtilladelse, før du flytter ind.
  Hent ansøgningsskema (hund)
  Hent ansøgningsskema (kat)

 

Nødstilfælde: 

Det hænder, at noget går i stykker eller forsyningen til lejligheden svigter, fx varmen eller tv-signalet. I disse tilfælde har du tre muligheder for at få hjælp:

Inden for ejendomsfunktionærenes normale arbejdstider skal du kontakte din ejendomsmester. Du finder telefonnummeret på din afdelings hjemmeside.

Træffes ejendomsmesteren ikke, skal du ringe til VIBOs administration på telefon 33 42 00 00
Ringer du til VIBOs administration uden for åbningstiden, bliver du henvist til Falck’s vagttelefon.


Hent infofolder om vagtordningen