» Almen bolig? Så er du sikker på at få noget for lejen!

- Her sidder der nemlig ingen ejere, aktionære eller andre, der skal tjene på udlejningen.

Vi bor i forening

De almene boliger tilhører dem, der bor der. Der sidder ingen ejere, aktionærer eller fonde, der skal tjene penge på bygningerne eller udlejningen. I stedet går huslejen ubeskåret til at pleje lejernes interesser og det lokale fællesskab. Det er derfor, det kaldes for almene boliger.

Din stemme tæller

De almene boliger bygger på foreningstanken. Det betyder, at du som lejer har ret til at blive hørt i spørgsmål, der vedrører din boligafdeling. Har du lyst, kan du tilmed stille op til afdelingsbestyrelsen og få direkte indflydelse på forhold som fx husleje, renovering og udvikling af afdelingen. Formelt er det Boligforeningen VIBO, der administrerer boligerne, men i det daglige er det er dig som lejer, der sætter kursen.

Klik her! Og læs mere om din indflydelse som lejer i brochuren ”Det er også din boligforening”.