» Vi tager os af administration, drift og beboerservice

 

Fra vedligeholdelsesplaner til egen hjemmeside

Når din boligforening indgår aftale med VIBO, kan vi overtage alle administrative opgaver, der vedrører beboerne og foreningens drift. Opgaverne kan dække en bred vifte, der varetages både centralt hos VIBO og decentralt i afdelingerne.

Til den centrale drift vil en aftale bl.a. kunne inkludere:

  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, herunder gennemgang af ejendommene med afdelingsbestyrelserne og en lokal ejendomsfunktionær
  • Løbende status på forbrug på bl.a. konto 115, 116 samt el, vand og varme
  • Fast tilknyttet driftschef med direkte ansvar for driften af afdelinger, lokalkontor, ejendomsmester og ejendomsfunktionærer.
  • Oprettelse af gratis hjemmesider for foreningens afdelinger. VIBO har ansvaret for løbende opdatering af hjemmesidernes faktuelle oplysninger

Vi tager snakken med beboerne. Foruden de driftsmæssige opgaver tilbyder VIBO også at stå for kontakten til beboern, i det omfang, at dialogen vedrører foreningens administration.

Administrationen vil bl.a. omfatte:

  • Udlejning, herunder udarbejdelse af lejekontrakter
  • Behandling af klager fra beboerne
  • Ajourføring af ventelister, herunder opnotering
  • Opkrævning af husleje
  • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
  • Udarbejdelse af flytteopgørelser

Kontakt VIBO for yderligere oplysninger på tlf. 33 42 00 00 eller skriv til vibo@vibo.dk