» Afdelingsbestyrelser: I den enkelte afdelings tjeneste

Læs om bestyrelsernes opgaveansvar

I VIBO, København er der 69 afdelinger.

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, varetager organisationsbestyrelsen de funktioner, der hører under afdelingsbestyrelsen.

En afdelingsbestyrelse består ofte af 3 til 7 medlemmer. Der skal altid være tale om et ulige antal medlemmer.

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, herunder valg af afdelingsbestyrelsesformand, sker på det ordinære afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har en relativt begrænset kompetence, da næsten alle beslutninger skal træffes af afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsens kompetence er således overordnet at varetage afdelingens interesser på afdelingsplan, herunder i forhold til administrationen og foreningsbestyrelsen.

Se pjecen "Din ret, din pligt som beboer"

Se "Vedtægter for Boligforeningen VIBO"