» Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed

Læs om repræsentantskabets sammensætning og beslutningskompetence

I VIBO, København er der 69 afdelinger.

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse samt i afdelinger med indtil 100 boliger af 3 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. I afdelinger ud over 100 boliger kan der vælges yderligere 2 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen.

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejerne i den pågældende afdeling.

Repræsentantskabet træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.
 2. Valg af revisor.
 3. Boligorganisationens byggepolitik.
 4. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
 5. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
 6. Grundkøb.
 7. Iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Ændring af vedtægterne.
 9. Opløsning af boligorganisationen.

Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 3. Grundkøb
 4. Iværksættelse af nyt byggeri
 5. Nedlæggelse eller salg af en afdeling
 6. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Se pjecen Din ret, din pligt som beboer

Se vedtægter for Boligforeningen VIBO

Se årsberetning 2020-2021