» Uddannelse og Boligsocialt udvalg: Helhedsplaner og udviklingsprojekter

Læs om udvalgets sammensætning og opgaveansvar

 

Udvalget følger udviklingen i VIBOs boligsociale arbejde, herunder realiseringen af de boligsociale helhedsplaner og udviklingsprojekter i relation til boligforeningens udsatte boligområder.

Derudover er udvalget ansvarlig for planlægning af temamøder og kurser, herunder kursus for nye afdelingsbestyrelser, afdelingsbestyrelseskonference, formandsmøder mv.

Klik her! og se Uddannelse og Boligsocialt Udvalgs kommissorium

Frank Jensen
Frank Jensen

Formand for udvalget

Næstformand i VIBO

Ismet Dzemaili
Ismet Dzemaili

Bestyrelsesmedlem

Lone Karas Heftholm
Lone Karas Heftholm

Bestyrelsesmedlem

Tina Belsø
Tina Belsø

Bestyrelsesmedlem