» Kommunikations- og informationsudvalget: Oplysning og markedsføring

Læs om udvalgets sammensætning og opgaveansvar

 

Kommunikations- og informationsudvalget består af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, direktør, IT chef og kommunikationsansvarlig.

Formålet er dels løbende evaluering af VIBOs informationspolitik, dels at få klarlagt behovet for information samt hvorledes denne formidles. Som eksempler kan nævnes:

  • Nyhedsbreve
  • Facebook
  • Hjemmeside

Herudover har kommunikations- og informationsudvalget ansvar for:

  • VIBOs hjemmeside, herunder indhold og behov for fornyelse.
  • Markedsføringspolitik, herunder åbent-hus-arrangementer og Almene Boligdage mv.

Kommunikations- og informationsudvalget referer formelt til organisationsbestyrelsen.

Klik her! og se kommunikations- og informationsudvalgets kommissorium

Jackie Lauridsen
Jackie Lauridsen

Formand

Ismet Dzemaili
Ismet Dzemaili

Bestyrelsesmedlem