» Kommunikationsudvalget: Oplysning og markedsføring

Læs om udvalgets sammensætning og opgaveansvar

 

Kommunikationsudvalget består af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, direktør, IT chef og kommunikationsansvarlig.

Formålet er dels løbende evaluering af VIBOs kommunikationspolitik, dels at få klarlagt behovet for kommunikation samt hvorledes denne formidles. Som eksempler kan nævnes:

  • Nyhedsbreve
  • Facebook
  • Hjemmeside

Herudover har kommunikationsudvalget ansvar for:

  • VIBOs hjemmeside, herunder indhold og behov for fornyelse.
  • Markedsføringspolitik, herunder åbent-hus-arrangementer og Almene Boligdage mv.

Kommunikationsudvalget referer formelt til organisationsbestyrelsen.

Klik her og se kommunikationsudvalgets kommissorium

Birgitte Langballe
Birgitte Langballe

Formand

Ismet Dzemaili
Ismet Dzemaili

Bestyrelsesmedlem