» Byggeudvalget: Når foreningen bygger nyt

Læs om udvalgets sammensætning og opgaveansvar

 

I VIBO har man valgt, at byggeudvalget består af VIBOs organisationsbestyrelse, herunder direktør og repræsentanter fra ledergruppen.
 
Udvalget skal behandler opstart af nye byggesager og indstiller til organisationsbestyrelsen..

Herudover følger udvalget igangværende byggesager for så vidt angår:

  • Idé og etableringsfase
  • Dispositionsforslag og Skema A godkendelse
  • Prisindhentning og Skema B godkendelse
  • Entrepriseaftale og tidsplan
  • Aflevering og udarbejdelse af skema C

 
Byggeudvalget refererer til organisationsbestyrelsen.

Klik her! og se byggeudvalgets kommissorium

Birgitte Langballe
Birgitte Langballe

Formand

Flemming Kristensen
Flemming Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Lone Karas Heftholm
Lone Karas Heftholm

Bestyrelsesmedlem

Tina Belsø
Tina Belsø

Bestyrelsesmedlem