» Bestyrelsen varetager boligforeningens overordnede ledelse

Læs om organisationsbestyrelsens sammensætning, beslutningskompetance og opgaver

 

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden og næstformanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer, som alle kommer fra en afdelingsbestyrelse og således er politisk valgt. Formand og næstformand vælges særskilt. Her udover er der i organisationsbestyrelsen en medarbejderrepræsentant. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for følgende opgaver:

  • Drift
  • Udlejning
  • Budgetlægning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Lejefastsættelse
  • Den daglige administration

Herudover har organisationsbestyrelsen følgende opgaver:

  • Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskabet og budgettet for boligforeningen
  • organisationsbestyrelsen godkender endvidere årsregnskabet for boligforeningens enkelte afdelinger, efter det er blevet godkendt på et afdelingsmøde
  • organisationsbestyrelsen foretager inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder

Birgitte Langballe
Birgitte Langballe

Formand

T: 50 92 11 44  |  E: formand@vibo.dk

Frank Jensen
Frank Jensen

Næstformand

T: 20 27 08 47  |  E: lfm105@hotmail.com

Flemming Kristensen
Flemming Kristensen

Bestyrelsesmedlem

T: 41 11 32 02  |  E: flemming.kristensen@3f.dk

Ismet Dzemaili
Ismet Dzemaili

Bestyrelsesmedlem

T: 42 41 27 81  |  E: ismet.xh@gmail.com

Lone Karas Heftholm
Lone Karas Heftholm

Bestyrelsesmedlem

T: 27 63 70 03  |  E: heftholm@outlook.dk

Tina Belsø
Tina Belsø

Bestyrelsesmedlem

T: 26 62 09 16  |  E: brim2b@hotmail.com

Lisa Andersen
Lisa Andersen

Medarbejderrepræsentant