» Bestyrelsen varetager boligforeningens overordnede ledelse

Læs om organisationsbestyrelsens sammensætning, beslutningskompetance og opgaver

 

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden og næstformanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer, som alle kommer fra en afdelingsbestyrelse og således er politisk valgt. Formand og næstformand vælges særskilt. Her udover er der i organisationsbestyrelsen en medarbejderrepræsentant. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for følgende opgaver:

  • Drift
  • Udlejning
  • Budgetlægning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Lejefastsættelse
  • Den daglige administration

Herudover har organisationsbestyrelsen følgende opgaver:

  • Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskabet og budgettet for boligforeningen
  • organisationsbestyrelsen godkender endvidere årsregnskabet for boligforeningens enkelte afdelinger, efter det er blevet godkendt på et afdelingsmøde
  • organisationsbestyrelsen foretager inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder

Birgitte Langballe
Birgitte Langballe

Formand

Frank Jensen
Frank Jensen

Næstformand

Flemming Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Ismet Dzemaili
Ismet Dzemaili

Bestyrelsesmedlem

Lone Karas Heftholm

Bestyrelsesmedlem

Tina Belsø

Bestyrelsesmedlem

Lisa Andersen
Lisa Andersen

Medarbejderrepræsentant