» Administrativ organisation i Boligforeningen VIBO

 

 

 

Sekretariatet håndterer juridiske, kommunikative og administrative opgaver

 

Sekretariat

Tina Kastberg
Tina Kastberg

Jurist

T: 33 42 00 36  |  E: tinak@vibo.dk

Maj Sørensen
Maj Sørensen

Kommunikationsansvarlig

T: 33 42 00 17  |  E: maso@vibo.dk

Maja Pinkowski Rottbøll
Maja Pinkowski Rottbøll

Sekretær

T: 33 42 00 14  |  E: mpr@vibo.dk