» Administrativ organisation i Boligforeningen VIBO

Driftafdelingen hjælper de enkelte afdelinger med praktiske opgaver

Drift

Henrik Nielsen
Henrik Nielsen

Vicedirektør

T: 33 42 00 32  |  E: hn@vibo.dk