Administrativ organisation i Boligforeningen VIBO


Adm. direktør
Kaare Vestermann
Subonderdeel: IT
Subonderdeel: Sekretariat
Subonderdeel: Placeholder, empty node
Subonderdeel: 1st level divider, 1 column
Subonderdeel: 1st level divider, 1 column
IT
Sekretariat
Drift
Vicedirektør
Henrik Nielsen
Subonderdeel: Driftssekretariat
Subonderdeel: Empty (old intern service)
Subonderdeel: Intern service
Subonderdeel: Right side, 2nd level divider - 1 col
Driftssekretariat
Driftsteknik
afdeling
Drift Ude
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Drift Midt
Subonderdeel: Drift Nivå
Subonderdeel: Drift Nord
Subonderdeel: Drift Syd
Subonderdeel: Drift Vest
Subonderdeel: Drift Øst
Subonderdeel: Tværgående opg.
Drift Midt
Driftchef
Kåre Andresen
Drift Nivå
Driftchef
Carsten Klausen
Drift Nord
Driftchef
Ditte
Drift Syd
Driftchef
Stefan With Sørensen
Drift Vest
Driftchef
Kåre Andresen
Drift Øst
Driftchef
Carsten Klausen
Tværgående opg.
Driftschef
Michael Willer-Jensen
Intern service
Byg
Byggechef
Klaus Freddi Juelshøj
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Bygge
afdeling
Økonomi
Økonomichef
Anne-Merethe
Bryder
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Økonomi
afdeling
Udlejning
Udlejningschef
Tine Pedersen
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Udlejnings
afdeling
Boligsocial
Boligsocial chef
Tanja Bæklund
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Boligsociale
helhedsplaner
Subonderdeel: Nivå Kokkedal på vej
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Nivå Kokkedal på vej
Sekretariatsleder
Christina Britt Christensen