» Holdninger og handling går hånd i hånd

 

Den politiske organisation

Boligforeningen VIBO ledes af en organisationsbestyrelse samt en række underudvalg. Bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert andet år på et repræsentantskabsmøde. organisationsbestyrelsen og udvalgenes opgave at tilpasse foreningens virke, så den stemmer overens med beboernes holdninger, fx i forhold til byggeri og renovering, grønne initiativer, kulturelle tiltag og sociale mål.

Se organisation, aktuelle medlemmer m.v.

Se vedtægter

Den administrative organisation

Boligforeningen VIBOs administrative forpligtelser varetages af administrationen. Administrationen består af en daglig ledelse, herunder et sekretariat samt en række fagområder, der dækker boligforeningens virke. Administrationen har bl.a. til opgave at varetage foreningens økonomi og driften af de mange afdelinger.

Hent opbygning, fagområder, medarbejdere m.v.

Hent VIBOs privatlivs- og persondatapolitik