» Det handler kun om én ting: Beboerne i centrum

Formålet med alt, hvad vi gør, er at støtte beboernes trivsel. Det er vores eksistensberettigelse

Boligforeningen VIBO er sat i verden for at sikre lejere adgang til attraktive boliger og bomiljøer, baseret på beboerdemokrati. Vi tænker ikke i profit, men har udelukkende fokus på, at huslejen jf. almenloven svarer til de faktiske udgifter i de enkelte afdelinger, således at afdelingerne kan opnå en moderne standard i boligmassen og samtidig opretholde en sund og fremtidssikker økonomi. Samlet set er målet at skabe trivsel – både økonomisk, socialt og i forhold til boligens kvalitet.

For at kunne bevare vores fokus, er vi løbende optaget af at forbedre vores viden på området, herunder at få kanaliseret kompetencerne ud i afdelingerne via f.eks. kurser for vores afdelingsbestyrelser. Til daglig arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der især handler om tilgængelighed, fleksibilitet, kvalitet, rummelighed, nærhed og tryghed.