» Det handler kun om én ting: Beboerne i centrum

Formålet med alt, hvad vi gør, er at støtte beboernes trivsel. Det er vores eksistensberettigelse

Boligforeningen VIBO er sat i verden for at sikre lejere adgang til attraktive boliger og bomiljøer, baseret på beboerdemokrati. Vi tænker ikke i profit, men har udelukkende fokus på, at huslejen jf. almenloven svarer til de faktiske udgifter i de enkelte afdelinger, således at afdelingerne kan opnå en moderne standard i boligmassen og samtidig opretholde en sund og fremtidssikker økonomi. Samlet set er målet at skabe trivsel – både økonomisk, socialt og i forhold til boligens kvalitet.
 

For at kunne bevare vores fokus, er vi løbende optaget af at forbedre vores viden på området, herunder at få kanaliseret kompetencerne ud i afdelingerne via f.eks. kurser for vores afdelingsbestyrelser. Til daglig arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der især handler om tilgængelighed, fleksibilitet, kvalitet, rummelighed, nærhed og tryghed.
 

Læs mere om VIBOs mål og værdier i VIBOs målsætningsprogram 2021 - 2025.