Veloverstået repræsentantskabsmøde med genvalg

Torsdag den 25. november 2021 blev VIBOs repræsentantskabsmøde afholdt på hovedkontoret i Sankt Peders Stræde.

Et veloplagt repræsentantskab godkendte årets beretning, regnskab og næste års administrationsbidrag og budget uden bemærkninger.

Hele tre genvalg
På mødet var næstformand Frank Jensen, afd 114, på valg. Frank genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.
Lone Karas Heftholm, afd. 142, og Flemming Kristensen, afd. 135, var også på valg – begge genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 

Du kan se hele organisationsbestyrelsen her.

Valg af suppleanter
Repræsentantskabet valgte også fire suppleanter:

  • 1. suppleant: Stella Andersen, afd. 133
  • 2. suppleant: Svend Larsen, afd. 103
  • 3. suppleant: Alex Be, afd. 187
  • 4. suppleant: Gitte Sørensen, afd. 133

Tillykke med genvalg og valg!