Ny liste med forebyggelsesområder ændrer udlejning af boliger i tre af VIBOs boligområder

Onsdag d. 1. december 2021 præsenterede Indenrigs- og Boligministeriet en ny liste over forebyggelsesområder sammen med listerne over parallelsamfund, omdannelsesområder og udsatte områder.

Onsdag d. 1. december 2021 præsenterede Indenrigs- og Boligministeriet en ny liste over forebyggelsesområder sammen med listerne over parallelsamfund, omdannelsesområder og udsatte områder.

Parallelsamfund er dem, vi tidligere kaldte ghettoområder, mens omdannelsesområder var hårde ghettoområder. Dermed er betegnelserne ’ghetto’ og ’hård ghetto’ ikke længere en del af det lovgivningsmæssige ordforråd.

Tre af VIBOs boligområder opfylder kriterierne og er dermed placeret på listen over forebyggelsesområder, mens de nye regler også betyder, at én afdeling undgår at blive et såkaldt omdannelsesområde.

Hvad er et forebyggelsesområde?
Forebyggelsesområder er almene boligområder, der har mere end 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 %, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Over 30 % af beboerne er hverken i arbejde eller under uddannelse (opgjort som et gennemsnit over to år)
  2. Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet i løbet af de seneste to år
  3. Over 60 % af beboerne har grundskole som højeste uddannelse i Danmark
  4. Beboernes indkomst ligger i gennemsnit lavere end 65 % af gennemsnittet for regionen.

På den nye liste over forebyggelsesområder er der udpeget 62 boligområder i Danmark med i alt 115.500 beboere. I tre af boligområderne ligger der VIBO-afdelinger, nemlig i Nivå, i Charlotteager i Hedehusene og i området Gullandsgården på Amager.

Formålet med den nye liste er at forebygge, at områderne udvikler sig til, hvad man tidligere betegnede som ’ghettoer’.

 

Hvad betyder det, at VIBOs tre boligområder er på listen over forebyggelsesområder?
Først og fremmest er det vigtigt at sige, at listen og de medfølgende skærpelser ikke har nogen betydning for de nuværende beboere i afdelingerne.

Den har udelukkende betydning for boligsøgende i områderne, fordi der fremover gælder skærpede regler for hvem, kommunen kan anvise til boligerne, og for fleksibel udlejning i afdelingerne.

Skærpet fleksibel udlejning
Ifølge den nye lovgivning skal kommunerne skærpe den fleksible udlejning i alle forebyggelsesområder. Derfor indgår VIBO nye aftaler med kommunerne, så reglerne ændres for, hvem der kan få en bolig i de berørte afdelinger gennem VIBOs ventelister.

Kommunal anvisning
Regler for, hvem kommunerne må anvise boliger til, er også skærpet. Det betyder, at kommunerne som udgangspunkt ikke må anvise boliger til boligsøgende, hvor en person i husstanden:

  • Er dømt for et strafbart forhold og er løsladt inden for de seneste seks måneder
  • Har fået sit lejemål opsagt som følge af grove brud på husordenen inden for de seneste seks måneder
  • Er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz, medmindre man er udvekslingsstuderene.
  • Har modtaget selvforsørgelses-, hjemsendelses- eller overgangsydelse i mere end seks måneder – eller kontanthjælp i to år i træk.

Læs mere om forebyggelsesområder i BL’s pjece til beboere.