Midlertidigt udlejningstop i Charlotteager I og II i Hedehusene

På grund af byggesager i VIBOs afd. 121, Charlotteager I og afd. 135, Charlotteager II i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune, vil VIBO fra d. 1. juli 2023 og i en periode frem ikke udleje ledige 3- og 4-rums boliger via ventelisten til de to afdelinger.

Hvorfor er der udlejningsstop?

I løbet af de næste 3-4 år gennemfører VIBO to større fysiske helhedsplaner/renoveringssager i afd. 121 og 135. I forbindelse med etablering af 50 tilgængelighedsboliger i afd. 121 og 16 tilgængelighedsboliger i afd. 135 er der behov for genhusning af de beboere, hvis boliger skal ombygges. Vi stræber efter, at der genhuses i boliger beliggende i de to afdelinger.

Derfor har VIBOs organisationsbestyrelse på organisationsbestyrelsesmøde d. 15. juni 2023 besluttet, at VIBO midlertidigt stopper udlejning af 3- og 4-rums boliger i de to afdelinger.

Hvornår træder udlejningsstoppet i kraft?

Det midlertidige udlejningsstop træder i kraft fra d. 1. juli 2023

Midlertidig udlejning af 3 & 4 rums boliger

Fra d. 1. juli 2023 og frem til, at de ledige boliger skal bruges til genhusning, udlejes 3- og 4-rums boligerne på tidsbegrænsede lejekontrakter.

Når lejeperioden for den tidsbegrænsede lejekontrakt ophører, fraflytter man boligen og har selv ansvar for at finde anden bolig. Den ledige bolig bruges derefter som midlertidig genhusningsbolig for de beboere, der får ombygget deres bolig til tilgængelighed.

Det betyder også, at der ikke er intern fortrinsret til øvrige boliger i VIBO, når man lejer en bolig på en tidsbegrænset lejekontrakt.

Ledige tidsbegrænsede 3- og 4-rums boliger annonceres løbende her på VIBOs hjemmeside.