Links med god og brugbar info

Vi har samlet en række links, som kan være nyttige, når du er aktiv i en bestyrelse

Webmodul, ejendomsfunktionærer (kræver login)
Hjemmeside for ejendomsfunktionærer
Rekvisitioner og beboeroversigter

Intranet (kræver login)
Hjemmeside for ansatte

Afdelingshjemmeside (kræver login)
Afdelingsbestyrelse TYPO3 login side

Demokratinet
Hjemmeside for beboerdemokrater