Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde

Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde

Med 'Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde' introducerer VIBO et stærkt værktøj til afdelingsebstyrelserne.

Formålet med informationen er at skabe et solidt opslagsværk, der kan bruges i bestyrelsernes daglige virke.

Indholdet opdateres løbende, så man altid kan tage fat ved tvivlsspørgsmål og lignende.

Du finder 'Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde' her.