» Skal du videre? Sig trygt farvel til din bolig

 

Sådan opsiger du din bolig

Når du ønsker at fraflytte din bolig hos Boligforeningen VIBO, gælder det om at have styr på formalia. Det betyder, du skal være særlig opmærksom på følgende:

Opsigelse sker med tre måneders varsel, regnet til den første hverdag i måneden (ikke lørdage eller helligdage). Vi skal have din opsigelse skriftligt med oplysning om fraflytningsdato. Opsigelsen skal være underskrevet af lejer og eventuelt ægtefælle. Ellers er opsigelsen ikke gyldig. Genudlejning kan tidligst ske seks uger frem til enten den 1. eller 15. i måneden, regnet fra den dag vi modtager din opsigelse.

Opsigelse ifm. dødsfald: Sker opsigelsen i forbindelse med et dødsfald, skal du benytte en særlig formular. Bemærk, at du sammen med opsigelsen skal fremsende kopi af skifteretsattest.

Send opsigelsen til Vibo’s postboksadresse eller vedhæft den i en mail til vibo@vibo.dk