» Inspirationskatalog
over aktiviteter i VIBOs afdelinger

Som almen boligforening arbejder VIBO målrettet for at skabe trivsel, tryghed og godt bomiljø i vores boligafdelinger. Dette mener vi blandt andet kan opnås gennem en styrkelse af det sociale fællesskab blandt beboerne i boligafdelingerne. Følgende inspirationskatalog opsamler erfaringer fra aktiviteter og frivilligt arbejde i VIBOs boligafdelinger.

Klik her! for at se inspirationskataloget

Klik her! for at se skabeloner