» Holdninger og handlinger - de går hånd i hånd i VIBO

 

Den politiske organisation

Boligforeningen VIBO ledes af en organisationsbestyrelse samt en række underudvalg. Medlemmerne vælges hvert år på et repræsentantskabsmøde og er sammensat af lejere fra boligforeningens ca. 6000 boliger. Det er organisationsbestyrelsen og udvalgenes opgave at tilpasse foreningens virke, så den stemmer overens med beboernes holdninger, fx i forhold til byggeri og renovering, grønne initiativer, kulturelle tiltag og sociale mål.

Se organisation, aktuelle medlemmer m.v.

Klik her! og se VIBOs vedtægter

Den administrative organisation

Boligforeningen VIBO’s administrative forpligtelser varetages af en stab af fastansatte medarbejdere. Administrationen består af en daglig ledelse, herunder et sekretariat samt en række fagområder, der dækker foreningens virke.

Hent opbygning, fagområder, medarbejdere m.v.