ANSØGNING OM DELVIS FREMLEJE

 

Bolig som ønskes fremlejet:

Jeg ønsker at fremleje til:

Fremlejen ønskes startet fra:

 

Jeg er klar over, at ansvaret for at fremlejetageren overholder husordenen og en forsvarlig brug af det lejede påvhviler mig, ligesom jeg er erstatningspligtig for skade, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af den/de person(er), der behytterdet lejede.


Boligforeningens bestemmelser vedrørende delvis fremleje er modtaget:

VIGTIGT! Fremlejekontrakten bedes udfyldt og underskrevet af begge parter, samt fremsendt til Boligforeningen VIBO hurtigst muligt.

 

Udfyld skemaet, KLIK PRINT, underskriv og send det til VIBO (adressen herunder), eller scan formularen og mail til vibo@vibo.dk så modtager du svaret med posten