ANSØGNING OM FREMLEJE

 

Bolig som ønskes fremlejet:

Undertegnede beboer af ovennævnte bolig ønsker midlertidigt at fremleje min bolig:

Jeg ønsker at fremleje til:

Specifikation af fremleje:

Jeg er klar over, at ansvaret for at fremlejetageren overholder husordenen og en forsvarlig brug af det lejede påvhviler mig, ligesom jeg er erstatningspligtig for skade, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af den/de person(er), der behytter det lejede, samt ansvarlig for skader forårsaget af installationer, som fremlejetageren har foretaget.


Boligforeningens bestemmelser vedrørende delvis fremleje er modtaget:

VIGTIGT! Fremlejekontrakten bedes udfyldt og underskrevet af begge parter, samt fremsendt til Boligforeningen VIBO hurtigst muligt.

 

Udfyld skemaet, KLIK PRINT, underskriv og send det til VIBO (adressen herunder), eller scan formularen og mail til vibo@vibo.dk så modtager du svaret med posten