HUSDYRTILLADELSE - KAT

 

Understående ønsker tilladelse:

Oplysninger om katten:

Tilladelse gives under følgende forudsætninger:

  1. Det er kun tilladt at holde ét husdyr pr husstand.
  2. Katten skal være indekat, men hvis den færdes på ejendommen udenfor boligen, skal den føres i snor.
  3. Katten må ikke være til ulempe for andre beboere eller ejendommen.
  4. Katten må ikke luftes på legepladsen og beboeren er ansvarlig for, at katten ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønneområder.
  5. Katten skal være kastreret eller steriliseret.
  6. I tilfælde af berrettiget klage vil tilladelsen kunne ophæves.
  7. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt i punkt 6, er beboeren forpligtiget til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra ejendommen, idet overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt.

 

 

 

Udfyld skemaet, KLIK PRINT, underskriv og send det til VIBO (adressen herunder), eller scan formularen og mail til vibo@vibo.dk så modtager du svaret med posten