HUSDYRTILLADELSE - HUND

 

Understående ønsker tilladelse:

Oplysninger om hunden:

Tilladelse gives under følgende forudsætninger:

  1. Det er kun tilladt at holde et husdyr pr. husstand.
  2. Hunden skal altid, når den færdes på ejendommen uden for boligen, føres i snor. Hunden må ikke luftes på legepladsen. Beboeren er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder.
  3. Hunden skal være chip/øremærket. Hunden skal endvidere væreforsikret, således at alle skader, som hunden direkte eller inddirekte måtte forvolde, bliver erstattet.
  4. Kopi af hundeforsikringspolice skal indsendes til VIBO. Såfremt hundeforsikringspolicen ikke fremsendes, bortfalder hundetilladelsen. VIBO skal gøre opmærksom på, at dokumentation for gyldig hundeforsikringspolice skal fremvises på forlangende
  5. Hunden må ikke være til ulæmpe for andre beboere eller for ejendommen.
  6. I tilfælde ad berettiget klage vil husdyrstilladelsen kunne ophæves.
  7. Hvis husdyrstilladelsen ophæves, er beboeren forpligtiget til straks at sørge for, at hunden fjernes fra ejendommen. Såfremt dette ikke sker, betragtes lejemålet som misligholdt, og vil kunne ophæves.
  8. Det er forbudt at holde Kamphunde/muskelhunde og visse hyrdehunde. Forbuddet gælder både racerene kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde og blandede racer. Ved blandede racer forståes både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde, og blandinger mellem de forbudte hunderacer og øvrige hunderacer.

Følgende hunderacer betegnes som kamphumde/muskelhunde/hyrdehunde, og er forbudte af holde:

Pitbull terrier, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brassileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatist ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovfcharka, Tornjak, Sarplaninac

 

Husk! Kopi af hundeforsikringspolice skal indsendes til VIBO

 

Udfyld skemaet, KLIK PRINT, underskriv og send det til VIBO (adressen herunder), eller scan formularen og mail til vibo@vibo.dk så modtager du svaret med posten