» Vi er din stemme i afdelingsbestyrelsen

Kontakt os så vi kan tage dine ideer og tanker med i vores arbejde

Afdelingsbestyrelse

Preben Larsen

Formand

Præstevænget 131
3230 Græsted

Mail: danip@live.dk
Valgt: År 2018

Inge Hansen

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Præstevænget 69
3230 Græsted

Mail: ingehansen5@hotmail.com
Valgt: År 2017

Morten Holm

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Præstevænget 121
3230 Græsted

Mail: maloulukas@gmail.com
Valgt: År 2018