Nu også elektronisk betaling

Elektronisk FAKTURERING:

For at vi kan modtage og betale fakturaen er det et krav, at alle leverandørfakturaer skal sendes elektronisk til Boligforeningen VIBO, samt at nedenstående krav opfyldes. De skal sendes i samme format, som I måske allerede benytter til at fakturere offentlige kunder, nemlig OIOXML eller OIOUBL format. Det EAN nummer, der skal benyttes til fremsendelse af fakturaen er: 5790002192685 Rekvisitionsnummeret skal altid stå på fakturaen. ( I 010-filen hedder feltet OrderReference ) ( Vores rekvisitionsnummer starter med et stort R og efterfulgt af 9 cifre ). Hvis fakturaen er til administrationen, bør det fremgå tydeligt af fakturaen, at den vedrører administrationen, og i dette tilfælde skrives F100 som rekvisitionsnr. Der er ingen mellemrum i rekvisitionsnummeret eller F100. Der må ikke tilføjes yderligere tekst til rekvisitionsnummeret eller F100. På fakturaen skal der tydeligt specificeres arbejdets art, og hvad der er udført. Det er ligeledes et krav, at der på fakturaen altid skal fremgå en leveringsadresse samt vor reference (rekvirent) ved angivelse af navn. Hvis fakturaen omfatter et arbejde udført på et lejemål, skal adressen, hvor arbejdet er udført, fremgå af fakturaen.