Hvad er en fysisk helhedsplan, og hvorfor er den nødvendig?

Hvad er en fysisk helhedsplan?

Den fysiske helhedsplan er en samlet plan for udviklingen i afdelingen, planen skal sikre bedre boliger, bygninger og udearealer.

Arbejderne inkluderer bl.a. facade-, tag- og vinduesrenoveringer, renovering af køkken og bad, elevatorer, tilpasning af boligstørrelser (sammenlægninger, tilgængelighedsboliger osv.) samt forbedringer af indeklima og udearealer mv.

Helhedsplanen skal godkendes af kommunen og afdelingen for at kunne igangsættes.

 

Landsbyggefonden (LBF)

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Landsbyggefonden kan være aktiv samarbejdspartner i helhedsplanen.

 

Støttede renoveringsarbejder (opretning og miljø)

Da renoveringerne er udover, hvad I selv kan forventes at betale, kan I få støtte til helhedsplanen fra Landsbyggefonden via tilskud og billigere realkreditlån. 

 

Ustøttede renoveringsarbejder (forbedring/modernisering og vedligeholdelse)

De ustøttede arbejder finansieres alene af afdelingen.

Der gives derfor ikke støttede lån til tiltag, hvor der er tale om nedslidte bygningsdele, der hører til almindelig vedligeholdelse. Men de anbefales i den samlede helhedsplan og som nødvendige arbejder.

Hvorfor renovere?

På baggrund af flere års tekniske undersøgelser er der behov for en renovering og fremtidssikring af afdelingen, så bygninger og boliger bringes til en bedre standard, og derved fortsat vil være konkurrencedygtige på ejendomsmarkedet.

 

Stiger huslejen

Ja, afdelingens husleje vil stige som følge af de realkreditlån, der hjemtages som følge af de godkendte arbejder, der bliver udført i afdelingen.

Det er afdelingen/kommunen/LBF, der godkender en eventuel kommende huslejestigning som følge af den beboergodkendte helhedsplan i afdelingen. 

 

Genhusning

Genhusning sker, når der skal udføres arbejde i din bolig, som medfører, at du ikke kan bo i boligen i en kortere eller længere periode, eller at din bolig skal nedlægges. Genhusning betyder derfor, at du skal bo et andet sted end i din nuværende bolig.

Dine flytteudgifter mv. ved både permanent og midlertidig genhusning bliver dækket af renoveringssagen.

 

Spørgsmål

Spørgsmål kan stilles til: byghelhedsplan@vibo.dk