» Boligforeningen VIBO vagtordning

Klik på linjerne. Hjemmesiderne åbner i nyt vindue

Ordningen skal uden for ejendomsmesternes og Vibo´s hovedkontors normale arbejdstider sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser med bygninger eller alvorlige driftsforstyrrelser. Kun henvendelse vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
3. Svigt i elforsyningen i større omfang.
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang.
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.

6. Opstuvning i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
7. Ved elevatorstop med PERSONER i.

Hvis du har et af de ovenfor anførte problemer

Skal du hvis det er muligt kontakte afdelingens ejendomsmester, ellers kontaktes Vibo´s administation på 33 42 00 00 som udenfor arbejdstiden henviser til Falck´s vagttelefon