Formanden flytter.

Vibeengens formand gennem de sidste 20 år fraflytter.

Til samtlige beboere i Vibeengen.

 

Da jeg i år 1999 flyttede ind i Vibeengen havde jeg ikke på nogen som helst måde troet at denne skønne afdeling ville få så stor betydning for de næste 22 år i mit liv.

Nu er det slut og jeg fraflytter afdelingen til august.

Da min datter, min daværende hustru og jeg selv flyttede ind, var alt helt nyt. Vibeengen var Vibos nye afdeling på Amager/København og i byggeriet var tænkt kreative tanker i forhold til hvordan man hidtil havde bygget. Vandtønder der skulle give genbrugsvand til at man kunne vaske sin bil, glasplade ved alle facader der skulle genindvinde solenergien til varme i lejemålene. Afdelingens eget netværk, hvor vi fik en voldsom hurtig hastighed på 1Mbit, et kompliceret ventilationsanlæg, flotte områder med en grøn bakke som er ”forseglet” med en dug over den forurenede jord.

Vi glædede os til at flytte ind i denne smukke afdeling tæt på stranden og tæt på byen. Imellem afdelingen og stranden lå ”resterne” af Amagerbanen, og en masse industribygninger, som var mere eller mindre forladte.

Alle beboere var nye og vi lærte hurtigt en masse mennesker at kende. Vi talte om løst og fast i forhold til afdelingen. Vi skabte bekendt og venskaber som har været med til at præge mit liv. Efter et par år kom jeg med i afdelingsbestyrelsen. Jeg blev valgt ind på opfordring og har aldrig fortrudt jeg sagde ja.

Efter kort tid i afdelingsbestyrelsen, valgte daværende formand Henning at fraflytte og den resterende del af bestyrelsen pegede på mig som formand. Det har jeg så været lige siden, og har med ære påtaget mig den opgave i alle årene.

Der har været op og nedture, Vi har kæmpet en kamp for delvis byggesjusk, vi har været i voldgiften vedrørende ventilationsanlægget, kæmpet en kamp for varmeudfordringer, hyletoner, dueproblemer, elevatorer og vandtønder. Medlem af Amagermetrogruppen, hvor vi deltog i protesten mod metroen, som vi helst havde set under jorden, og mange andre opgaver og udfordringer som den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse har måtte skulle forholde sig til.

Vi har arrangeret sommerfester, julehygge og andre sociale arrangementer, bygget en boldbane, etableret flere parkeringspladser, renoveret beboerhuset, nye legepladser, moderne vaskerier, opgraderet internet, udskiftet belysning, både uden og indendørs til energirigtige LED løsninger, en konstant fokus på vores grønne områder og et konstant fokus på sund økonomi og mange andre spændende opgaver.

Et af ”mine” sidste store ”projekter” har været at finde finansiering til udskiftning af samtlige elevatorer i afdelingen. Elevatorerne har sammen med ventilationsanlægget været en af afdelingens helt store ”smertensbarn”. Problematikken med ventilationsanlægget ER løst, og med en totaludskiftning af elevatorerne ender nu også dette ”problembarn”, og afdelingen kan gå en fremtid i møde uden at skulle bekymre sig om dette.

Med skiftende bestyrelsesmedlemmer gennem årene, har vi løst opgaven efter bedste evne, hvilket jeg gerne vil takke alle disse bestyrelsesmedlemmer for. En speciel tak skal lyde til min trofaste næstformand gennem de fleste af årene, John Rask, som har støttet mig, og i fællesskab kæmpet for Vibeengen. 1000 tak for samarbejdet John, det vil jeg helt sikkert komme til at savne.

Der skal også lyde en tak til de ansatte. Ejendomsinspektør, gårdmænd, ejendomsassistenter, områdeledere, driftschefer, økonomifolk, udlejningsansatte, direktør, IT- medarbejdere og mange andre. I fællesskab og godt samarbejde har vi løst udfordringerne.

Selvfølgelig skal den største tak lyde til alle beboerne som har boet eller stadig bor i afdelingen. I har ved at genvælge mig som formand, vist jeres tillid, hvilket har givet ”arbejdsro”. Det har betydet rigtigt meget for mig, og det skal i alle have tak for.

Ved siden af min ”rolle” som formand i Vibeengen, har jeg de sidste 16 år også siddet i Vibos organisationsbestyrelse, hvoraf de sidste 12 år som formand. Jeg har kæmpet en kamp for beboerdemokratiet, og arbejdet for et stærkt og udviklende Vibo. Her takker jeg også af og giver ”stafetten” videre.

Det gør jeg også i Vibeengen, og da jeg træder ud midt i en periode, overtager næstformanden automatisk formandsrollen. Det er med stor glæde at John Rask har sagt ja tak til denne opgave, som jeg ved han vil håndtere på fineste vis. John og hans bestyrelse skal nu konstituere sig og finde sine egne ben at stå på. Det bliver intet problem og jeg ønsker den ”nye” bestyrelse alt muligt held og lykke.

Ingen mennesker er uundværlige og slet ikke mig. Jeg ved at Vibeengen fortsat vil været et skønt sted at bo. Støt op om beboerdemokratiet, støt afdelingsbestyrelsen, støt medarbejderne og støt hinanden, så skal alt nok gå og udvikle sig i den helt rigtige retning.

Nu skal jeg videre i livet og vil for altid se tilbage på en skøn, lærerig og fantastisk tid. Jeg vil savne jer og køre forbi ”min” afdeling når savnet bliver for stort.

Desværre har Corona situationen gjort at vi ikke har kunne afholde afdelingsmøder eller andre møder. Med udsigten til ”lysere tider” syntes dette nu at blive muligt. Jeg og bestyrelsen vil derfor gerne inviterer alle jer beboere over til en lille hyggestund i beboerhuset torsdag den 12/8 klokken 17.00 hvor jeg vil sige pænt farvel og formelt overlade ”roret” til den nye formand og bestyrelse. Håber at se jer der har tid og lyst.

 

Med ønske om det bedste fremover.

Jackie