Effekter på opgange skal fjernes.

Vibo har fået indskærpet reglerne omkring effekter i opgange og vi i Vibeegnen skal derfor også følge disse. Derfor bliver der nu strammet op, da det jo i sidste ende handler om sikkerheden for os alle. I Bygningsreglementet kan man se, at trapperum ikke må indrettes til andre formål end trafik. det betyder i praksis, at der ikke må stå barnevogne, kørestole, møbler og andre effekter ude i opgangen. Bygningsreglement ses HER Vibo´s driftskontor vil omdele en seddel til samtlige beboere om at fjerne de effekter i måtte have stående ude i opgangen. Der kommer nogle "restriktioner" så de er sikker på at effekterne bliver fjernet. Informationsseddel ses HER Hovedstadens beredskab har kontaktet Vibo for at indskærpe at der skal strammes op nu. Sidste år var der en stor brand i Vibos afdeling på Tingvej, hvilket resulterede i at reglerne er blevet strammet op generelt. Opslag fra Hovedstadens beredskab ses HER