Gratis Barkflis

Der ligger nu barkflis til brug for haveejerne i Vibeengen.

Som tidligere år er der indkøbt barkflis, som ejendomsfolkene skal bruge til vores grønne områder. Beboerne med haver kan også gratis afhente barkflis til deres hække, men husk det er kun til eget brug.

Barkflisen ligger på den lille motorcykel p-plads ved beboerhuset.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen