Frivilligt arbejde for afdelingen

Frivillig i afdeling 103

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre - og får samtidig gode oplevelser og nye kompetencer med i rygsækken.

Du kan blive frivillig i bestyrelsen. Hvert år vælges et antal bestyrelsesmedlemmer og supleanter på vores beboermøde.

Du kan også blive frivillig i et af vores udvalg. Udvalgene har på hvert deres område indflydelse på afvikling af aktiviteter og udvikling af afdelingen.

Alt frivilligt arbejde i afdeling 103 er ulønnet. Du får dog dækket dine direkte omkostninger ved at være i et udvalg eller i bestyrelsen.

Længere nede på denne side, kan du læse meget mere om, hvad du kan lave som frivillig i afdeling 103.

Vores beboer udvalg, der på mange områder er kommet rigtig godt fra start har lynende travlt. Der er en overvægt af bestyrelsesmedlemmer i alle udvalg så vi kan stadig bruge flere frivillige der har lyst til at give en hånd med og deres mening til kende. For at have en velfungerende afdeling er vi nødt til at have frivillige der vil være med til at lave et stykke arbejde. En velfungerende boligafdeling/boligområde, er nødt til at have beboere der kommer hinanden ved, og mødes og snakker med hinan-den. Det er ikke nok at man sidder hjemme foran fjernsynet og bruger reklamepau-serne til at fortælle på Facebook, hvordan det hele skal fungere. Kom ud af lejlighe-den, mød dine naboer og snak med dem. Det er den lette opskrift på en velfungerende afdeling. Det er så nærmest umuligt at praktisere i virkeligheden, da der er alt for mange, der åbenbart ikke vil være sammen med deres naboer.

Det er de frivillige der får afdelingen til at fungere, det er ikke dem der sidder hjemme foran fjernsynet.

Legepladsudvalget

Legepladsudvalget er sat i verden for at få opgraderet vores 3 legepladser. Småbørnslejepladserne ved 71 og 77, samt den store legeplads i midten af afdelingen.

Legepladsudvalget er allerede kommet med forslag til en mindre opgradering af de 2 småbørnslegepladser ved 71 og 77. Sandkasser, sædegynger og et borde/bænkesæt er pt. med i planen.

Hvad skal der ellers ske? Du kan komme med ved at kontakte Peter Vilain på peterv@vilain.dk

Haludvalget

Haludvalget står for salg af nøgler til Hallen og disponering af tider i Hallen, samt opfyldning af sæbe, samt hånd- og toilet-papir.

Vi håber på at få flere brugere af hallen især i dagtimerne. Hallen kan tilbyde badminton, motionsmaskiner, bordtennis og almindelig tumlen.

Har du lyst tuil at være med kan du kontakte Kirsten Kragh på Kirstenkragh19@gmail.com