Frivilligt arbejde for afdelingen

Frivillig i afdeling 103

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for andre - og får samtidig gode oplevelser og nye kompetencer med i rygsækken.

Du kan blive frivillig i bestyrelsen. Hvert år vælges et antal bestyrelsesmedlemmer og supleanter på vores beboermøde.

Du kan også blive frivillig i et af vores udvalg.

Det er de frivillige der får afdelingen til at fungere, det er ikke dem der sidder hjemme foran fjernsynet.

Haludvalget

Haludvalget står for salg af nøgler til Hallen og disponering af tider i Hallen, samt opfyldning af sæbe, samt hånd- og toilet-papir.

Vi håber på at få flere brugere af hallen især i dagtimerne. Hallen kan tilbyde badminton, motionsmaskiner, bordtennis og almindelig tumlen.

Har du lyst tuil at være med kan du kontakte Lennart Naurholm på 26 17 77 73.