» Boligforeningen VIBO vagtordning

Klik på linjerne. Hjemmesiderne åbner i nyt vindue

Ordningen skal uden for ejendomsmesternes og Vibo´s hovedkontors normale arbejdstider sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser med bygninger eller alvorlige driftsforstyrrelser. Kun henvendelse vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
3. Svigt i elforsyningen i større omfang.
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang.
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.

6. Opstuvning i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.

Hvis du har et af de ovenfor anførte problemer

Skal du hvis det er muligt kontakte afdelingens ejendomsmester, ellers kontaktes Vibo´s administation på 33 42 00 00 som udenfor arbejdstiden henviser til Falck´s vagttelefon