Aktivitet / boligsocialt Udvalg

Aktivitets / boligsocialt udvalg er dem der sørger for aktiviteter og boligsociale aspekter i vores afdeling.
Udvalget består af : Janne og kan kontaktes på vores mail : bestyrelse102@gmail.com (att. aktivitet/boligsocialt)

Bygnings udvalg

Bygnings udvalget er dem der har med forbedringer/udbedringer at gøre og de samarbejder med ejendomsmesteren og Vibo. Udvalget består af : Janne og  Peter kan kontaktes på vores mail : bestyrelse102@gmail.com (att. bygnings udvalg. )

IT-udvalg

It-udvalget arbejder med udvikling og opdatering af afdelingens hjemmeside.Derudover holder udvalget sig hele tiden orienteret om forskellige udbyders tilbud og muligheder mhp den bedste net forbindelse til den bedste pris. Udvalget består af: Peter. Kan kontaktes på vores mail:bestyrelse102@gmail.com (att. It-udvalget )

Beboerbladet udvalg

Beboerblads udvalget er lige oprettet og får til formål at skrive om bl.a nyheder og aktiviteter i vores afdeling og vil udkomme 3 gange om året. ( April/ August / December) 1. udgave udkommer i begyndelsen af 2017.Udvalget består af :Janne og Peter. Kan kontaktes på vores mail : bestyrelse102@gmail.com ( att. beboerblad )

Grønt Udvalg

Det grønne udvalg udarbejder beplantningsplaner i samarbejde med afdelingens gartner firma. Udvalget består af:Bøje og  kan kontaktes på vores mail : bestyrelse102@gmail.com ( att. Grønt udvalg )

Økonomi udvalg

Økonomi udvalget råder over bestyrelsens økonomi iforhold til bestyrelsesarbejde og aktiviteter i afdelingen. Udvalget består af: Janne og Peter kan kontaktes på vores mail : bestyrelse102@gmail.com (att. økonomi udvalg )