Administrativ organisation i Boligforeningen VIBO


Adm. direktør
Kaare Vestermann
Subonderdeel: IT
Subonderdeel: Sekretariat
Subonderdeel: Placeholder, empty node
Subonderdeel: 1st level divider, 1 column
Subonderdeel: 1st level divider, 1 column
IT
Sekretariat
Drift
Områdechef
Henrik Nielsen
Subonderdeel: Driftssekretariat
Subonderdeel: Empty (old intern service)
Subonderdeel: Intern service
Subonderdeel: Right side, 2nd level divider - 1 col
Driftssekretariat
Driftsteknik
afdeling
Drift Ude
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Drift Midt
Subonderdeel: Drift Nivå
Subonderdeel: Drift Nord
Subonderdeel: Drift Syd 1
Subonderdeel: Drift Syd 2
Subonderdeel: Drift Vest
Subonderdeel: Drift Øst
Drift Midt
Driftchef
Kåre Andresen
Drift Nivå
Driftchef
Stefan Sørensen
Drift Nord
Driftchef
Ditte Sundman
Drift Syd 1
Driftchef
Stefan Sørensen
Drift Syd 2
Driftchef
Ditte Sundman
Drift Vest
Driftchef
Kåre Andresen
Drift Øst
Driftchef
Carsten Klausen
Intern service
Byg
Byggechef
Klaus Freddi Juelshøj
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Bygge
afdeling
Økonomi
Økonomichef
Anne-Merethe
Bryder
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Økonomi
afdeling
Udlejning
Udlejningschef
Tine Pedersen
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Udlejnings
afdeling
Boligsocial
Boligsocial chef
Tanja Bæklund
Subonderdeel: Placeholder 1 down
Boligsocial
afdeling
Boligsociale
helhedsplaner
Subonderdeel: Amagerbro
Subonderdeel: Mimersgade
Subonderdeel: Nivå Nu
Subonderdeel: Empty space to left
Subonderdeel: Empty space to left
Amagerbro
Sekretariatsleder
Mikkel Josephsen
Mimersgade
Sekretariatsleder
Kasper Sorgenfrei
Nivå Nu
Sekretariatsleder
Bjarke Gudbjerg