» Kursusbeskrivelse: Fra tanke til handling i bestyrelsesarbejdet
- Kursus for VIBOs afdelingsbestyrelser

VIBOs afdelingsbestyrelser har nu mulighed for at få et kursus, der har fokus på at styrke det interne samarbejde.

Forløbet skal medvirke til, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver bedre til at:

 • arrangere sociale begivenheder
 • finde frem til fælles mål for bestyrelsesarbejdet
 • engagere flere beboere i afdelingen
 • kommunikere med beboerne
 • søge midler til fællesaktiviteter.

Kurset kan afholdes i egen afdeling og består af 3 moduler. Man vælger et modul ad gangen og indholdet tilrettelægges, så det matcher det lokale behov.

1. STARTMODUL (2 timer):

Startmodulet skal medvirke til, at afdelingsbestyrelsen fremstår som en samlet bestyrelse, der arbejder godt sammen og man får hjælp til at fastlægge rammerne for bestyrelsesarbejde.

Modulets indhold:

 • Drøftelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmernes motivation for at deltage i bestyrelses­arbejdet
 • Afdækning af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og erfaringer, der kan bringes i spil
 • Drøftelse af, hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt og derfor kan ændres
 • Udarbejdelse af en li­ste over afdelingens aktiviteter og et årshjul over bestyrelsens aktivi­teter.

Pris for første modul 3.456 kr.

2. MODUL - OPFØLGNING (1 time):

Modulet bør ligge ca. 3 måneder efter startmodulet og skal medvirke til, at tankerne og de gode intentioner bliver omsat til handling. 

Modulets indhold:

 • Drøftelse af hvordan arbejdet i bestyrelsen forløber efter startmodulet
 • Drøftelse af om beslutningerne fra startmodulet bliver overholdt, hvorfor og hvorfor ikke
 • Bestyrelsen fejrer det, der er lykkedes og foretager de nødvendige justeringer.

Pris for andet modul 1.920 kr.

3. MODUL - EVALUERING (1 time):

Modulet bør ligge 6-10 måneder efter startmodulet. På dette modul drøfter man, hvordan året er gået, hvordan samarbejdet i bestyrelsen fungerer og om de planlagte aktiviteter er ført ud i livet.

Modulets indhold:

 • Drøftelse af hvilke erfaringer man kan bruge fremover i bestyrelsesarbejdet
 • Et kig i fremtiden: bestyrelsen drøfter, hvad der skal ske fremover og om man selv vil fortsætte med at afholde de tre moduler, osv.

Pris for tredje modul 1.920 kr.

Såfremt 2 afdelingsbestyrelser ønsker at ’slå sig sammen’, er det muligt at afholde kurset for to bestyrelser og dele udgifterne.

For mere information og/eller tilmelding kan Mikkel Josephsen kontaktes på: mj@vibo.dk eller på: 2630 3307.

Klik her! for udskriftsvenlig kursusbeskrivelse