FORSLAG TIL AFDELINGSMØDE I VIBO

 

Afdeling:

Forslag:

Forslagsstiller:

Underskrift:

Såfremt forslaget har huslejemæssig konsekvens, er denne, hvis det er muligt, beregnet af VIBOs administration forud for afdelingsmødet.

Udfyldes af administrationen:

Praktiske oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet!- Skal vedlægges forslaget til administrativt brug


  • 1. Forslaget skal stilles skriftligt, og det anbefales, at du benytter denne skabelon
  • 2. Forslaget skal afleveres som angivet i indkaldelsen senest to uger før mødet – gerne tidligere
  • 3. Har forslaget økonomisk konsekvens, vil denne blive beregnet af VIBOs administration inden afdelingsmødet. Denne skal påføres forslaget. Ellers medtages beregningen af huslejekonsekvensen på mødet
  • 4. Såfremt du ikke kender den nøjagtige økonomi, så kan du stille forslag om et rammebeløb
  • 5. Såfremt du har spørgsmål eller skal have hjælp til forslaget, så kontakt afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret
  • 6. VIBO vil kontakte dig, såfremt der er behov for præcisering af dit forslag. Du bedes derfor oplyse telefonnummer og e-mail adresse her: