Fold jeres pap sammen

Desværre opleves der manglende plads i papir og pap containerne som er placeret mellem afsnittene. Vi henstiller til, at papkasser foldes sammen inden det ligges ned i containerne, så det ikke ligger og flyder og alle kan komme af med deres pap. 

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen